Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Tuyệt Thế Võ Thần
10,076,759 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Công Tước Bạch Long
5,418,818 5,404

Công Tước Bạch Long

Ta Là Đại Thần Tiên
11,773,262 11,352

Ta Là Đại Thần Tiên

Cõng Anh Mà Chạy
7,777,460 7,776

Cõng Anh Mà Chạy

Vô Địch Đốn Ngộ
1,591,838 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Ta Là Sát Thần
5,807,265 5,784

Ta Là Sát Thần

Ta Là Tà Đế
2,998,371 2,709

Ta Là Tà Đế

Trảm Nguyệt
13,155,311 13,156

Trảm Nguyệt