Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Tái Sinh Làm Trai Bao
4,815,231 4,807

Tái Sinh Làm Trai Bao

TRÒ CHƠI KIM TỰ THÁP
7,983,749 7,982

TRÒ CHƠI KIM TỰ THÁP

Thăng Cấp Cùng Thần
9,910,163 9,878

Thăng Cấp Cùng Thần

Túy Kiếm Dạ Hành
6,606,447 6,594

Túy Kiếm Dạ Hành

Nút Bấm Dâm Dục
12,600,799 12,293

Nút Bấm Dâm Dục

Đặc Vụ Kim
7,599,986 7,597

Đặc Vụ Kim

Cõng Anh Mà Chạy
7,779,581 7,776

Cõng Anh Mà Chạy

Đại Tượng Vô Hình
2,232,087 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Tình Xưa Viết Lại
8,523,789 8,517

Tình Xưa Viết Lại

Trả Phí Bằng Chung Tình
10,244,823 10,216

Trả Phí Bằng Chung Tình

Bình minh của Adeline
5,061,172 5,040

Bình minh của Adeline

Hãy Ly Hôn Đi!
8,216,511 8,216

Hãy Ly Hôn Đi!

The Interpretation Of Shadow
11,968,029 11,968

The Interpretation Of Shadow

Vượt qua giới hạn
12,449,958 12,263

Vượt qua giới hạn

Phá Bỏ Giới Hạn
12,649,321 12,610

Phá Bỏ Giới Hạn

Gieo Nhân Gặt Quả
8,119,245 8,119

Gieo Nhân Gặt Quả

Vận Xui Chốn Công Sở
6,129,325 6,127

Vận Xui Chốn Công Sở

Truyền Võ
12,305,955 12,299

Truyền Võ

Phong Yêu Vấn Đạo
12,454,936 12,452

Phong Yêu Vấn Đạo

The Beginning After The End
12,123,262 11,873

The Beginning After The End