Truyện thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Sắp xếp theo:
Make The Exorcist Fall In Love
9,964,756 9,961

Make The Exorcist Fall In Love

Nàng Dâu nhà họ Kyougane
4,936,255 4,936

Nàng Dâu nhà họ Kyougane

Thăng Cấp Cùng Thần
9,910,163 9,878

Thăng Cấp Cùng Thần

Vua Bóng Chuyền
3,329,510 3,224

Vua Bóng Chuyền

Haite Kudasai, Takamine San
2,454,059 2,401

Haite Kudasai, Takamine San

Ta Là Đại Thần Tiên
11,775,640 11,352

Ta Là Đại Thần Tiên

Vô Địch Đốn Ngộ
1,591,926 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Đại Tượng Vô Hình
2,233,260 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Satanophany
9,115,884 8,840

Satanophany

Dandadan!!
10,531,708 10,506

Dandadan!!

Shy
10,759,145 10,763

Shy

Dekoboko Majo No Oyako Jijou
5,119,229 5,117

Dekoboko Majo No Oyako Jijou

Ta Là Tà Đế
2,999,783 2,709

Ta Là Tà Đế

Shoujo Null
14,477,512 14,477

Shoujo Null

Vượt qua giới hạn
12,450,236 12,263

Vượt qua giới hạn

Sát thủ về vườn
3,370,979 3,326

Sát thủ về vườn

Catnaccio
12,575,317 12,575

Catnaccio

Gannibal
14,256,018 14,253

Gannibal

Bạn Học Bí Ẩn
6,687,031 6,675

Bạn Học Bí Ẩn

Đặc Nhiệm Thám Tử
4,701,356 4,698

Đặc Nhiệm Thám Tử

Magicalize (Inomaru)
1,754,697 1,749

Magicalize (Inomaru)

Người đi đêm
12,554,223 12,554

Người đi đêm

Nhất Nhân Chi Hạ
7,724,223 7,708

Nhất Nhân Chi Hạ

Trấn Quốc Thần Tế
1,917,461 1,915

Trấn Quốc Thần Tế