Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Nguyên Tôn
6,845,748 6,330

Nguyên Tôn

Tuyệt Thế Võ Thần
10,081,178 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Ta Là Sát Thần
5,807,301 5,784

Ta Là Sát Thần

Tuyệt Thế Cổ Tôn
9,177,450 9,177

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Đấu La Đại Lục
8,062,561 7,801

Đấu La Đại Lục

Gachiakuta
5,955,020 5,947

Gachiakuta

Samurai Kiếm Tre
7,980,592 7,980

Samurai Kiếm Tre

Đại Tượng Vô Hình
2,232,087 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Chiến Hồn Tuyệt Thế
5,967,212 5,797

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Duy Ngã Độc Tiên
1,130,385 1,124

Duy Ngã Độc Tiên

Dandadan!!
10,531,685 10,506

Dandadan!!

Shy
10,759,144 10,763

Shy

Chung Cực Đấu La
12,308,462 12,025

Chung Cực Đấu La

Tinh Võ Thần Quyết
4,340,411 4,263

Tinh Võ Thần Quyết

Usogui
6,817,002 6,813

Usogui

Đặc Nhiệm Thám Tử
4,701,340 4,698

Đặc Nhiệm Thám Tử

Arika của tôi
2,480,466 2,477

Arika của tôi

Vua Thăng Cấp
14,004,463 13,872

Vua Thăng Cấp

Xi Hồn
8,213,479 8,213

Xi Hồn

Đấu Phá Thương Khung
6,962,561 6,933

Đấu Phá Thương Khung

Nghịch Thiên Tà Thần
11,699,402 11,419

Nghịch Thiên Tà Thần