Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Isshou Senkin
4,279,363 4,279

Isshou Senkin

Túy Kiếm Dạ Hành
6,606,447 6,594

Túy Kiếm Dạ Hành

Hoa Sơn Tái Xuất
13,654,060 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Phàm Nhân Tu Tiên
3,629,731 3,558

Phàm Nhân Tu Tiên

Đặc Vụ Kim
7,599,986 7,597

Đặc Vụ Kim

Ta Là Đại Thần Tiên
11,773,628 11,352

Ta Là Đại Thần Tiên

Hiệp Khách Giang Hồ
16,122,474 14,505

Hiệp Khách Giang Hồ

Học Giả Kiếm Sĩ
9,886,952 9,879

Học Giả Kiếm Sĩ

Cảm Kiếm Tuyệt Đối
1,354,431 1,353

Cảm Kiếm Tuyệt Đối

 ZINGNIZE
6,658,547 6,652

ZINGNIZE

Cung Quỷ Kiếm Thần
12,422,223 12,330

Cung Quỷ Kiếm Thần

Shoujo Null
14,477,512 14,477

Shoujo Null

Vua Thăng Cấp
14,004,485 13,872

Vua Thăng Cấp

Xi Hồn
8,213,479 8,213

Xi Hồn

Trấn Quốc Thần Tế
1,917,460 1,915

Trấn Quốc Thần Tế

Cô Hầu Gái Người Máy
2,357,806 2,361

Cô Hầu Gái Người Máy

Ngã lão ma thần
10,856,763 10,766

Ngã lão ma thần

Toàn Cầu Cao Võ
4,304,792 4,208

Toàn Cầu Cao Võ

Truyền Võ
12,305,984 12,299

Truyền Võ

Ngự Linh Thế Giới
4,258,157 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Tạng Phong Hành
12,659,609 12,657

Tạng Phong Hành

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư
11,651,477 11,647

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư

Getsurin ni Kiri Saku
9,549,369 9,550

Getsurin ni Kiri Saku

Võ Sĩ Quyền Anh Carly
12,737,115 12,735

Võ Sĩ Quyền Anh Carly

Kẻ Điên Khi Yêu
11,696,688 11,696

Kẻ Điên Khi Yêu