Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Giáo Huấn Em Trai Hư Hỏng
10,332,955 10,099

Giáo Huấn Em Trai Hư Hỏng

Lang Sói Thượng Khẩu
13,295,272 12,876

Lang Sói Thượng Khẩu

Khát Vọng Ngọt Ngào
2,146,811 2,121

Khát Vọng Ngọt Ngào

Tuyệt Xử Phùng Sinh
11,293,406 11,274

Tuyệt Xử Phùng Sinh

Bao Nuôi Tiền Bối
6,226,916 5,898

Bao Nuôi Tiền Bối

Khó Dỗ Dành
8,846,162 8,846

Khó Dỗ Dành

Tuyệt Thế Võ Thần
10,081,416 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Đệ Nhất Ở Rể
8,574,065 8,574

Đệ Nhất Ở Rể

Xà Yêu Muốn Bỏ Trốn
6,415,975 6,414

Xà Yêu Muốn Bỏ Trốn

Xà Yêu Muốn Chạy Trốn
12,921,693 12,919

Xà Yêu Muốn Chạy Trốn

Bạn Trai Cũ Trở Thành Vua
10,673,291 10,495

Bạn Trai Cũ Trở Thành Vua

Tôi có bệnh
6,448,391 6,428

Tôi có bệnh

Nguyên Tôn
6,848,074 6,330

Nguyên Tôn

Cực Phẩm Tiên Đế
8,310,692 8,297

Cực Phẩm Tiên Đế

Ma Vương Trở Lại
8,561,154 8,545

Ma Vương Trở Lại