Truyện thể loại Fantasy

Thể loại xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú, từ pháp thuật đến thế giới trong mơ thậm chí là những câu chuyện thần tiên
Sắp xếp theo:
Đệ Nhất Ở Rể
8,574,057 8,574

Đệ Nhất Ở Rể

Địch Úc Đa Chi Ca
1,930,325 1,867

Địch Úc Đa Chi Ca

Nguyên Tôn
6,845,956 6,330

Nguyên Tôn

Cực Phẩm Tiên Đế
8,310,692 8,297

Cực Phẩm Tiên Đế

Nàng Dâu nhà họ Kyougane
4,936,255 4,936

Nàng Dâu nhà họ Kyougane

Goblin Slayer Gaiden: Year One
2,066,298 2,061

Goblin Slayer Gaiden: Year One

Thăng Cấp Cùng Thần
9,910,163 9,878

Thăng Cấp Cùng Thần

Túy Kiếm Dạ Hành
6,606,447 6,594

Túy Kiếm Dạ Hành

Gachiakuta
5,955,042 5,947

Gachiakuta

Hổ Vẫn Chưa Muốn Xơi Rồng
11,672,969 11,667

Hổ Vẫn Chưa Muốn Xơi Rồng

Nền Văn Minh Nebula
8,953,989 8,952

Nền Văn Minh Nebula

Ta Có Một Sơn Trại
10,737,496 10,202

Ta Có Một Sơn Trại

Tàn Tinh Tái Thế
14,253,191 14,244

Tàn Tinh Tái Thế

Cái Bóng Vạn Năng
10,109,000 10,058

Cái Bóng Vạn Năng

Ta Là Đại Thần Tiên
11,773,628 11,352

Ta Là Đại Thần Tiên

Đêm Đen Khuất Bóng
14,310,121 14,310

Đêm Đen Khuất Bóng

Vô Địch Đốn Ngộ
1,591,856 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ