Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Tuyệt Thế Võ Thần
10,081,173 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Hoa Sơn Tái Xuất
13,654,060 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Ta Là Sát Thần
5,807,301 5,784

Ta Là Sát Thần

Công Tước Bạch Long
5,418,942 5,404

Công Tước Bạch Long

Ta Có Một Sơn Trại
10,737,487 10,202

Ta Có Một Sơn Trại

Fake Snow
4,701,251 4,700

Fake Snow

Gả Cho Phản Diện
11,084,220 11,069

Gả Cho Phản Diện

Tình Xưa Viết Lại
8,523,789 8,517

Tình Xưa Viết Lại

Nữ hoàng đỉnh lưu
14,442,550 14,321

Nữ hoàng đỉnh lưu

Bình minh của Adeline
5,061,172 5,040

Bình minh của Adeline

Tinh Giáp Hồn Tướng
11,063,431 11,002

Tinh Giáp Hồn Tướng

Anh Hùng Trở Lại
13,192,830 13,172

Anh Hùng Trở Lại