Truyện thể loại Adventure

Thể loại phiêu lưu, mạo hiểm, thường là hành trình của các nhân vật
Sắp xếp theo:
Địch Úc Đa Chi Ca
1,930,293 1,867

Địch Úc Đa Chi Ca

Nguyên Tôn
6,845,743 6,330

Nguyên Tôn

Ma Vương Trở Lại
8,561,154 8,545

Ma Vương Trở Lại

Goblin Slayer Gaiden: Year One
2,066,298 2,061

Goblin Slayer Gaiden: Year One

Thăng Cấp Cùng Thần
9,910,155 9,878

Thăng Cấp Cùng Thần

Ta Là Sát Thần
5,807,301 5,784

Ta Là Sát Thần

Tuyệt Thế Cổ Tôn
9,177,430 9,177

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Phàm Nhân Tu Tiên
3,629,607 3,558

Phàm Nhân Tu Tiên

Đấu La Đại Lục
8,062,561 7,801

Đấu La Đại Lục

Hổ Vẫn Chưa Muốn Xơi Rồng
11,672,969 11,667

Hổ Vẫn Chưa Muốn Xơi Rồng

Võ Nghịch
9,690,610 9,565

Võ Nghịch

Tàn Tinh Tái Thế
14,253,176 14,244

Tàn Tinh Tái Thế

Cái Bóng Vạn Năng
10,108,979 10,058

Cái Bóng Vạn Năng

Ta Là Đại Thần Tiên
11,773,364 11,352

Ta Là Đại Thần Tiên

Hiệp Khách Giang Hồ
16,122,445 14,505

Hiệp Khách Giang Hồ

Vô Địch Đốn Ngộ
1,591,856 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Samurai Kiếm Tre
7,980,592 7,980

Samurai Kiếm Tre

Đế Vương Hồi Quy
5,141,374 5,141

Đế Vương Hồi Quy

Sket Dance
6,498,712 6,496

Sket Dance

Thiên Ma Quy Hoàn
5,333,147 5,333

Thiên Ma Quy Hoàn

Đại Tượng Vô Hình
2,232,042 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Tiên Võ Đế Tôn
10,550,282 10,185

Tiên Võ Đế Tôn

Chiến Hồn Tuyệt Thế
5,967,198 5,797

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Duy Ngã Độc Tiên
1,130,380 1,124

Duy Ngã Độc Tiên