Truyện mới cập nhật

FormLess
10,201,470 10,131

FormLess

Mối tình thầm kín
10,517,767 10,040

Mối tình thầm kín

Duality Of A Loving Heart
7,302,191 7,302

Duality Of A Loving Heart

Cực Phẩm Tiên Đế
8,310,670 8,297

Cực Phẩm Tiên Đế

Ma Vương Trở Lại
8,561,140 8,545

Ma Vương Trở Lại

Địch Úc Đa Chi Ca
1,930,057 1,867

Địch Úc Đa Chi Ca

Make The Exorcist Fall In Love
9,964,746 9,961

Make The Exorcist Fall In Love

Đàn Anh Xấu Xa
10,221,250 10,167

Đàn Anh Xấu Xa

Người Chơi Thiết Thụ
8,887,805 8,888

Người Chơi Thiết Thụ

Nàng Dâu nhà họ Kyougane
4,936,234 4,936

Nàng Dâu nhà họ Kyougane

Goblin Slayer Gaiden: Year One
2,066,283 2,061

Goblin Slayer Gaiden: Year One

Tử Linh Sư Mạnh Nhất
6,952,118 6,956

Tử Linh Sư Mạnh Nhất

Thăng Cấp Cùng Thần
9,910,138 9,878

Thăng Cấp Cùng Thần

Túy Kiếm Dạ Hành
6,606,447 6,594

Túy Kiếm Dạ Hành

Hoa Sơn Tái Xuất
13,654,011 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Tinh Tú Kiếm Sĩ
5,732,002 5,731

Tinh Tú Kiếm Sĩ

Thiên Ma Bấm Huyệt
1,439,031 1,439

Thiên Ma Bấm Huyệt

Ta Là Sát Thần
5,807,285 5,784

Ta Là Sát Thần