Truyện mới cập nhật

Sơ Yếu Lý Lịch
11,463,361 11,364

Sơ Yếu Lý Lịch

Hữu Danh
5,667,253 5,653

Hữu Danh

Guild member
7,777,940 7,698

Guild member

CHẤM HẾT
9,953,690 9,953

CHẤM HẾT

Giáo Huấn Em Trai Hư Hỏng
10,332,983 10,099

Giáo Huấn Em Trai Hư Hỏng

NHÀ VÔ ĐỊCH NGOAN CƯỜNG
8,117,577 8,116

NHÀ VÔ ĐỊCH NGOAN CƯỜNG

Đáy Sâu Tuyệt Vọng
7,961,849 7,956

Đáy Sâu Tuyệt Vọng

Cấp Trên
6,491,387 6,471

Cấp Trên

Joo Eun
8,474,413 8,469

Joo Eun

Lang Sói Thượng Khẩu
13,295,285 12,876

Lang Sói Thượng Khẩu

Thời Đại Oman
13,970,609 13,971

Thời Đại Oman

Khát Vọng Ngọt Ngào
2,146,811 2,121

Khát Vọng Ngọt Ngào

BẮN LÀ DÍNH
2,934,861 2,919

BẮN LÀ DÍNH

Tuyệt Xử Phùng Sinh
11,293,434 11,274

Tuyệt Xử Phùng Sinh

Bao Nuôi Tiền Bối
6,226,922 5,898

Bao Nuôi Tiền Bối

Khó Dỗ Dành
8,846,162 8,846

Khó Dỗ Dành

MPD Psycho
10,117,402 10,112

MPD Psycho

Sket Dance
6,498,720 6,496

Sket Dance

Ngôn Ngữ Yêu Thương
15,099,649 14,921

Ngôn Ngữ Yêu Thương